Felhasználási feltételek

A jelen Általános Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Zsolnai Zita egyéni vállalkozó (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kőrösmezei u.19, Adószám: 67829725-1-27), mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.zsolnaizita.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") használatára, a Szolgáltató által a Weboldalon nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Web-bolt) igénybevételére (azaz a Weboldalon megjelenített termékek, szolgáltatások értékesítésére), továbbá a Weboldal üzemeltetésével és használatával kapcsolatos adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Megrendelő a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. A

1. Meghatározások

 • "Megrendelő": olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve társadalmi szervezet, aki jogképes és cselekvőképes eszerint saját nevében a Web-boltban található termékekre és/ vagy a szolgáltatásaira a Szolgáltatóval elektronikus úton szerződést köt.
 • "Megrendelés": a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikus úton létrejött termék- és szolgáltatás értékesítésre vonatkozó szerződés, amely tartalmazza a Megrendelő által megrendelt terméke(ke)t, a szolgáltatásokat és a megrendelés egyéb lényeges paramétereit, és amely alapján a Szolgáltató a termékek értékesítését valamint leszállítását vállalja, továbbá a szolgáltatásban foglaltakat teljesíti, míg a Megrendelő vállalja ennek ellenében díj fizetését (a továbbiakban: "Díj"), illetve a szolgáltatások igénybevétele során vállalt együttműködését.
 • "Szolgáltatás" vagy "Szolgáltatások": a Szolgáltató által a Web-bolt online felületén szereplő termékek megjelölt ellenérték fejében történő értékesítése és tényleges leszállítása, illetve az életmód- és táplálkozási tanácsadás keretein belül elkészített egyénre szabott dokumentum, illetve személyes vagy online kapcsolattartás biztosítása.
 • Után követés (táplálkozási tanácsadás keretében): a Szolgáltató és a Megrendelő a csomagban megjelölt időszakon belül sűrűn (heti 1x minimum) tartják egymással a kapcsolatot (a jelentkezés során használt e-mail címeken), és ez mindkét fél részéről kötelezettséget jelent: megrendelőnek heti egyszer jelentési kötelezettsége van arra nézve, hogy hogyan alakul az állapota -annak tükrében, hogy mi miatt fordult a Szolgáltatóhoz. Ügyfélnek jelentése során, heti szinten fotografikus dokumentálási kötelezettsége is van Önmagáról, melyeket hetente köteles küldeni a Szolgáltatónak, ám a Szolgáltató ezeket még arc nélkül sem teheti ki a közösségi oldalára (facebook/instagram), illetve Weboldalára ha az Ügyfél nem járul hozzá írásban! A Szolgáltató táplálkozási tanácsadójának kötelezettsége az után követési időszakban, hogy a Megrendelő által az ajánlással valamint az egészséges életmóddal kapcsolatban feltett kérdésekre maximum 2 munkanapon belül, legjobb tudása szerint válaszol. Az Ügyfél által jelzett esetleges módosítási javaslatokat megfontolja, ha szükségét érzi, az ajánlás tartalmát módosíthatja.

2. Szolgáltató és adatai

A Szolgáltató a Weboldal üzemeltetője és a Weboldal használatával kapcsolatosan felmerülő adatkezelés során az adatok kezelője. A Szolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kőrösmezei u. 19, adószáma: 67829725-1-27, e-mail elérhetősége: info@zsolnaizita.hu

Az ÁSZF hatálya

 • A jelen ÁSZF és az általa hivatkozott, a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.zsolnaizita.hu) közzétett mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) rendelkezései teljes körűen szabályozzák a Szolgáltatások igénybevétele és a Weboldal használata tekintetében a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint az adatvédelem és az adatkezelés kérdéseit. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Megrendelőt, azok minden képviselőjét, továbbá jogutódját.
 • A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Megrendelő a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 • A Szolgáltató jogosult arra, hogy bármikor egyoldalúan és indoklás nélkül módosítsa az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató legkésőbb az ÁSZF hatályba lépésének napját megelőző napon közzéteszi a Weboldalon. A Weboldalon az ÁSZF hatályos változata mindenkor elérhető.
 • A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Megrendelő között, abban az esetben, hogy e-mailben, mint elektronikus levélben való kapcsolattartás és információcsere önmagában írásbelinek minősülő voltát felek kölcsönösen elfogadják. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek, illetve tanácsadás megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődleges alapja az e-mail útján történő levelezés.
 • A Megrendelés nem kerül iktatásra, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza. A Megrendelésről szóló e-mail üzenetet azonban a Szolgáltató iktatja, vagyis elektronikus úton archiválja, és a Megrendelő kérésére annak igazolt elküldésétől számított legfeljebb 15 munkanapon belül hozzáférhetővé teszi.

3. Szolgáltatások 

A Szolgáltató a Megrendelő részére a Megrendelésben rögzített termékeket szállítja le, illetve a szóbeli vagy írásbeli tanácsadásokat teljesíti az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. Az aktuális termék kínálat kategóriákba sorolva a Web-bolt felületén tekinthető meg és rendelhető meg. A Web-boltban megjelenített termékek a 3.5. pont szerinti online szerződéskötés útján házhoz szállítással rendelhetők meg, melynek megállapítása a Megrendelés során történik a vásárló a termék árának és a hozzá kapcsolódó szállítási díjnak alakulását, a megrendelés során végig látja, nyomon követheti.

A Szolgáltató továbbá az alábbi szolgáltatások választékát nyújtja életmód- és táplálkozási tanácsadás keretein belül:

1.) Személyre szabott ajánlás elkészítése sport táplálkozási tanácsadással (amely főként egyéni igényeket figyelembe vevő étrendi ajánlás, de a táplálkozásnak/ életmódnak testsúllyal, valamint egyéb egyéni paraméterekkel összefüggő esetleges hibáinak feltárását is tartalmazza, módosítási javaslatokkal együtt; 3 hét. Átadása online, letölthető dokumentáció formájában, magyar nyelven, emailban történik.

2.) Személyre szabott ajánlás elkészítése hormontípus , anyagcseretípus (nem hormonokkal és hormonegyensúllyal összefüggő ajánlás) táplálkozási tanácsadással (amely főként egyéni igényeket figyelembe vevő étrendi ajánlás, de a táplálkozásnak/ életmódnak testsúllyal, valamint egyéb egyéni paraméterekkel összefüggő esetleges hibáinak feltárását is tartalmazza, módosítási javaslatokkal együtt; 4 hét. Átadása online, letölthető dokumentáció formájában, magyar nyelven, emailban történik.

4.) Személyes konzultáció, mely történhet élőben, a Szolgáltató irodájában, illetve elektronikus videohívásra alkalmas (Messenger, Skype) eszközön keresztül online is. Ennek keretében a Megrendelő a Szolgáltató táplálkozási tanácsadójával 45 perces konzultáció keretében beszélget az egészséges táplálkozás felmerülő kérdéseiről. A személyes konzultáció is egyéni problémákat figyelembe véve történik, de semmilyen esetben sem helyettesíti az írásos formájú étrendi ajánlást, sem terjedelmében, sem tartalmában. 

Szolgáltatásokra vonatkozó irányelvek

 1.  A weboldal tulajdonosa megtiltja, hogy személyes adatait (név, lakcím, e-mail cím, fénykép, stb.) előzetes írásos hozzájárulás nélkül más weboldalon megjelenítsék
 2. Az weboldalon leírt és a konzultáción elhangzó információk a tanulmányaimból szerzett ismereteimet és saját tapasztalatimat tükrözik.
 3. Az írásban és szóban közölt információk tájékoztató jellegűek, bármilyen életmódbeli változtatás esetében minden esetben ki kell kérni a kezelőorvos véleményét.
 4. Az átadott információk nem minősülnek orvosi diagnózisnak és nem helyettesítik a szakorvosi konzultációt semmilyen formában!
 5. Az életmód, étrend tanácsadás/közös együttműködést megszüntetésének jogát fenntartom abban az esetben, ha kiderül, hogy a közösségi oldalakon gombamód megszaporodó önjelölt tanácsadókból álló csoportban kér további segítséget, illetve kezd el használni onnan származó javaslatokra szereket vagy módosít az étrendjén!
 6. Amennyiben az online konzultáció (Magnetspacre mérésre, személyes konzultációra nem vonatkozik), valamilyen oknál fogva mégsem nyeri el a tetszését, a konzultáció idejének feléig kell jeleznie (45 perces konzultációnál a 20-dik percig, 90 perces konzultációnál a 45-dik percig), és megszakítom a konzultációt. Ebben az esetben 1 napon belül visszatérítem a konzultáció árát a megadott bankszámlaszámra. A szóbeli konzultáció idejének fele után semmiféle reklamációnak helye nincs.
 7. Tudástár tagság garancia: amennyiben nem nyerte el tetszésed, jelezd a csatlakozást követő 24 óráig és ez esetben 1 napon belül visszautalom a vásárolt tagság árát.
 8. Az ingyenes letölthető e-könyvekkel, ingyenes anyagokkal kapcsolatosan semmiféle reklamációnak helye nincs. 
 9. Online vagy a személyes konzultáción az ügyfél nem jelenik meg (nem történik időben lemondás lásd lejjebb 4. pont), a szolgáltató nem köteles új időpontot biztosítani számára.
 10. A széklet elemzéshez tartozó online konzultáció az ügyfél nem jelenik meg (nem történik időben lemondás lásd 4. pont), vagy az időpontot egyeztető email-ra 14 munkanapon belül nem válaszol, a szolgáltató nem köteles új időpontot biztosítani számára.
 11. Online vagy személyes konzultációra késve érkezés (ügyfél) esetében az időtartam nem kerül meghosszabbításra a késés időtartamával. 


4.)  Konzultációk, programok megrendelése és lemondása

a.) A személyes és online konzultációt, étrendet a webáruházon keresztül lehet megrendelni és kifizetni, ami online bankkártyával, átutalással  lehetséges. Időpontot ezzel egy időben a naptár applikációban kell lefoglalni. Az időpont lefoglalása nem érvényes a szolgáltatás webáruházban történő megrendelése, illetve kifizetése nélkül. 

Átutalás esetén 3 munkanap áll rendelkezésre a megrendelt szolgáltatás kifizetésére. 

b.) Megrendelés lemondása (konzultációk, testösszetétel mérés)

Pénzügyileg rendezett szolgáltatás megrendelés esetén a konzultáció időpontja előtt 7 nappal a teljes összeg visszafizetésre kerül. 7-4 nappal előtte történő lemondás estén 50 %, 3 napon belüli lemondás esetén nem áll módunkban a pénzt visszafizetni. 

c.) Időpont módosítása (konzultáció, testösszetétel mérés, személyes és online)

Pénzügyileg rendezett szolgáltatás megrendelés esetén a konzultáció időpontja előtt minimum 5 munkanappal van lehetőség az időpont átkérésére! 3 napon belüli lemondás esetén nem áll módunkban ugyanazon megrendelésen belül az időponton változtatni. 

Azok számára, akik többször foglaltak időpontot megrendelés nélkül, illetve megrendelés és pénzügyi teljesítés után több alkalommal módosítást kezdeményeztek az időponton vagy mondták le, azok számára nem vagyunk kötelezhetők új alkalom biztosítására.

d.) Elállási jog program csomag/étrend megrendelésénél
Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem illeti meg felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően.
A szolgáltatás teljesítésének jellegére és tartalmára tekintettel, Szolgáltató a regisztrációt követően a szolgáltatás nyújtását megkezdi, a tartalmak feltöltésével a szolgáltatást teljesíti, így Felhasználót a regisztrációt követően nem illeti meg a 14 napon belüli felmondási jog. 

d.)/1. Azon programcsomagok amelyeknek a díjának kifizetése részletfizetéssel történik vonatkozó feltételek: 

 • Az első részlet kifizetését követően a szolgáltató, 3 munkanapon belül a megrendelő részére elküldi a tájékoztatóban szereplő (Fázis1) útmutatókat. Kivételt képez, ha a megrendelő további dokumentumokat bocsát a szolgáltató rendelkezésére, amely változtathat a protokoll eredeti terv szerinti összeállításán.
 • A megrendelő, amennyiben a 2. részlet megfizetését a megbeszélt határidőre (általában az első útmutató elküldésé követő 3-4 hét) nem rendezi, és erről a késedelemről nem tájékoztatja a szolgáltatót, abban az esetben a szolgáltató elállhat a további közös munkától és nem köteles a további útmutatókat a megrendelő rendelkezésére bocsátani. Továbbá a Tudástár tagsághoz hozzáférést 3 hónap elteltével megszüntetheti.

5.) Előadások, tanfolyamok néven meghirdetett, csoportos (max. 30 fő) események, mely a Szolgáltató által meghirdetett címen kerülnek megrendezésre vagy online felületen, melynek aktuális tematikáját, illetve részletes leírását a weboldalon, illetve facebook oldalán teszi közzé a Szolgáltató.

5. a.) Jegy visszaváltás illetve csere.

A Vevő a jegyvásárlás pillanatában a jegy ellenértékének megfizetésével elismeri, hogy az elérhető jegytípusokról, illetve a Rendezvényről előzetesen teljes körű tájékoztatást kapott. Ennek értelmében a jegyeket a szervező a vásárlást követően nem köteles sem visszaváltani, sem más típusra cserélni. A weboldalon keresztül végzett jegyvásárlás nem módosítható, nem törölhető és nem vonható vissza, amennyiben a jegy árának átutalása megtörtént. Csere nem lehetséges. Visszaváltás illetve csere kizárólag elmaradt előadás esetén kezdeményezhető a szervező által megadott feltételek szerint.

5. b.) amennyiben az előadás elmaradna, az Ön által a jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük az elmaradás tényéről, és a jegyek visszaváltásának, további felhasználásának lehetőségeiről

6. Életmód táborokra vonatkozó irányelvek

6. a.) Életmód tábor néven meghirdetett, csoportos események, mely a Szolgáltató által meghirdetett címen kerülnek megrendezésre, melynek aktuális tematikáját, illetve részletes leírását, jelentkezési feltételeit a weboldalon, illetve facebook oldalán teszi közzé a Szolgáltató. 

6. b.) Lemondásra vonatkozó feltételek: A jelentkezéskor előlegként kifizetett összeg a tábor első napja előtt 50-40 nappal a teljes összeg visszafizetésre kerül. 40-30 nappal előtte történő lemondás estén 50 %, 30 napon belüli lemondás esetén nem áll módunkban a pénzt visszafizetni.

6. c.) Biztosítás: Az ár nem tartalmazza a táborban résztvevők egyéni baleset és személyi vagyontárgy biztosítását, azt mindenki egyéni megfontolás alapján köthet. A tábor időtartalma alatt történt balesetekért vagy vagyoni káresetekért a szervezők nem vállalnak felelősséget és nem vonhatók felelősségre.

7. A Weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések, felelősség

 • A Weboldal használata során kifejezetten tilos a Web-boltban megjelenített termékek (a továbbiakban: "Termék" vagy "Termékek") adatbázisának bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni.
  A Szolgáltató minden jogi lépést megtesz az ilyen jellegű tiltott magatartás megszüntetése érdekében.
 • A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal kezeli a Weboldalon szereplő információkat, de nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának mindenkori teljes pontossága tekintetében, különös tekintettel az elírásokra, téves információkra, változásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon Weboldalon szereplő web helyekért, amelyekre az esetleges hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek stb. mutatnak. Ilyen esetben a hirdető - erre vonatkozó külön megállapodás alapján - teljes kártérítési felelősséggel tartozik harmadik személyekkel szemben az általa a Weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban.
 • A Megrendelő kötelezettsége és közvetlen érdeke, hogy a folyamatos információ áramlás és az érvényes Megrendelés leadása érdekében olyan e-mail címet adjon meg, ahol folyamatosan elérhető. A Megrendelő felelőssége az e-mail postafiókja oly módon történő beállítása és karbantartása, hogy a Szolgáltató e-mailjeit folyamatosan megkapja.

8. Adatvédelem és adatkezelés, cookie-k

A jelen ÁSZF-ben foglalt Megrendelésekre vonatkozó adatvédelemmel és adatkezeléssel, továbbá a cookie-k működésével kapcsolatos rendelkezéseket a Vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely így a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban szabályozza az adatvédelem és az adatkezelés egyes kérdéseit.

9. Felelősség/Egészségügyi nyilatkozat

 • A Megrendelő teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért és követeléséért, amelyet harmadik személy a Megrendelő megrendeléssel, kapcsolatos tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazon károkért, amelyek a Termékekkel összefüggésben keletkeztek a Megrendelőnél, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.
 • Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF értelmezése során - többek között - vis majornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.
 • Táplálkozási tanácsadással összefüggő felelősség tisztázása:
  Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen betegségért, melyet Megrendelő bejelent, vagy eltitkol, mert a gyógyítás, orvoslás nem áll Szolgáltató táplálkozási tanácsadójának hatáskörében. Szolgáltató táplálkozási tanácsadója az előzetesen ismertetett ételintoleranciákat és ételérzékenységeket figyelembe veszi ajánlásai elkészítése során.
  A Szolgáltató táplálkozási tanácsadója által megosztott információk nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Az Ajánlást nem szabad szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként használni. Amennyiben a Megrendelő bármilyen egészségügyi problémával küzd, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát, vagy egy egészségügyi szakembert.
  Az Ajánlás csak tanácsadásra szolgál, valamint arra, hogy a Szolgáltató táplálkozási tanácsadója legjobb tudása szerint segítsen Megrendelőnek a Megrendelő egészségével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában. Szolgáltató hatásköre nem terjed ki semmilyen egészségügyi probléma diagnosztizálására vagy kezelésére. Szolgáltató táplálkozási tanácsadója olyan végzettséggel rendelkezik, mely végzettség alapján kizárólag tanácsok, javaslatok, útmutatás, információ és tippek közölhetők, a Szolgáltató táplálkozási tanácsadójának legjobb tudása szerint. Ez semmiképpen sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi, dietetikai tanácsadást.
  Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé a szolgáltatott információk értelmezéséért.
  Az esetben, ha a Megrendelő célja a testsúly csökkentése vagy növelése, úgy a súlyváltozás és szemmel látható, testfelépítést érintő változás nem garantált, amennyiben a megvásárolt étrendi ajánlást Megrendelő nem tartja be maradéktalanul. Az eredmények személyenként változhatnak, mert az étrendi ajánlás egyénre szabott.
  Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, ahhoz a Megrendelő aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak ellenőrzésére, hogy a Megrendelő betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.
  Megrendelő köteles a kiküldött kérdősort legjobb tudása szerint kitölteni, az ennek mulasztásából adódó hiányosságokért, káreseményért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.
 • A Termékek és Szolgáltatások árát a Szolgáltató a Weboldalon időről időre közzéteszi. A Szolgáltató jogosult az árakat bármikor, egyoldalúan módosítani. Az árak módosítása nem jelenti az ÁSZF módosítását.

A életmód program csomagok, tanácsadások során felmerülő külön szabályok:

 • Az Megrendelő levelet ír az info@zsolnaizita.hu e-mail címre, melyben jelentkezési lehetőséget kér a Szolgáltatótól. A Szolgáltató -amennyiben kapacitása engedi, és elvállal új vendégeket- 2 munkanapon belül válaszüzenetében tájékoztató levelet küld Megrendelőnek arról, hogy tudja őt fogadni. (Amennyiben telített a kapacitása, illetve új Ügyfeleket nem tud fogadni a Szolgáltató, úgy válaszüzenetben jelzi az Érdeklődő számára, hogy várólistára került.).
 • Megrendelőnek ez után 3 munkanap áll rendelkezésre a szolgáltatás árának Szolgáltató bankszámlájára való utalására. A pontos összeg utalásával Megrendelő elfogadja, és magára kötelezőként ismeri el az ÁSZF-et.
 • Az összeg Szolgáltató számlaszámára való beérkezését követően a Szolgáltató két munkanapon belül megküldi a Kérdőívet, mellette három hónapnál nem régebbi általános vagy speciális vérvételi leletet kér be, valamint 4 napon keresztül vezetett részletes táplálkozási naplót kér a Megrendelőtől, melyben Megrendelő feljegyez minden olyan ételt/italt, melyet a vizsgált időszakban elfogyaszt. Megrendelő köteles szemből, illetve oldalról egész alakos fényképet küldeni a Szolgáltatónak. (A Szolgáltató ezekről részletes tájékoztatást ír e-mail üzenetben a Megrendelőnek.)
 • A kitöltött Kérdőív, valamint az említett dokumentumok ÖSSZES ELEMÉNEK Szolgáltatóhoz való megérkezését követő naptól számítva Szolgáltatónak három hét áll rendelkezésére az egyedi ajánlás elkészítésére, mely időpontot előzetes bejelentést követően maximum egy héttel meghosszabbíthatja, azonban ha az ajánlás előbb készül el, akkor jogosult azt a Megrendelőnek előbb megküldeni.
 • Megrendelő köteles a befizetést követő naptári naptól számított három héten belül elküldeni az összes, fentebb említett dokumentumot, hogy Szolgáltató meg tudja kezdeni a munkát. Amennyiben Megrendelő a határidőn belül nem küldi meg a kért dokumentumok összes elemét, úgy Szolgáltató indokolás nélkül eláll a szolgáltatás teljesítésétől pénzvisszafizetés terhe nélkül, mellyel szemben Megrendelő semmilyen fajta jogorvoslattal nem élhet.

10. Felmondás, ÁSZF megszegése

 • Szolgáltató részéről azonnali hatályú felmondásra adhat okot, ha a Megrendelő a Díjra vonatkozó fizetési kötelezettségének a Szállító által történő kiszállításkor nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget vagy a Megrendelő a megrendelt Termék átvételét megtagadja. Ez esetben a Szolgáltató a Megrendelés során létrejött szerződést azonnal hatállyal e-mail útján felmondhatja, és a Megrendelőt a Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezheti. A Szolgáltató a fenti szerződésszegéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi kárának megtérítését követelheti azok jogcímének és összegszerűségének megjelölésével, mely vonatkozásában Megrendelő helytállni köteles.
 • Amennyiben a Megrendelő - a Szolgáltató vagy a Szállító által előre közölt időpontban vagy időszakban - a Szállító számára nem elérhető az általa megadott elérhetőségek egyikén sem, a Megrendelő a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket köteles viselni. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, hogy a kézbesítést ismét megkísérli, és az ismét sikertelen, az ismételt kézbesítéssel járó többletköltségeket is a Megrendelő köteles viselni. Amennyiben a Megrendelő az első megkísérelt kézbesítés alkalmával az általa megadott elérhetőségek egyikén sem elérhető a Szállító számára, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal írásban, e-mail útján felmondani, kivéve, ha a Megrendelő távollétét a Szolgáltató felé hitelt érdemlő módon igazolni tudja. Amennyiben a Szolgáltató a kézbesítést újra megkísérli és az ismét sikertelen, az előzőkben részletezett felmondási jog a második sikertelen kézbesítést követően illeti meg a Szolgáltatót. A Szolgáltató a jelen pontban hivatkozott felmondás esetén kártérítési igénnyel is felléphet a Megrendelővel szemben. A kézbesítéssel járó többletköltségekbe minden esetben beleértendő a visszaszállítás díja is.
 • A Megrendelő jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Szolgáltató súlyosan megsérti a jelen ÁSZF vagy az Adatkezelési Tájékoztató bármely rendelkezését.
 • A jelen pontban foglaltakon kívül, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Megrendelő egyéb módon súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 • A táplálkozási tanácsadás során felmerülő elállás joga:
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a Megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Jelentkezés elutasításának indokai (kizáró tényezők):

 • hormonális betegség (de nem tartozik ide, tehát nem kizáró tényező pl: Inzulinrezisztencia, PCO/PCOS, pajzsmirigy alul működés..)
 • tartós emésztőrendszeri betegség (pl Chron, colitis ulcerosa, stb, de nem tartoznak ide az ételérzékenységek, ételallergiák, puffadás, IBS, felborult bélflóra állapota, stb)
 • vesebetegség, májbetegség
 • hisztamin intolerancia
 • 1-es típusú cukorbetegség
 • inzulinnal kezelt 2-es típusú cukorbetegség
 • eltávolított szerv
 • terhesség, szoptatás alatti időszak
 • 8 éves kor alatti személy

(Minden egyéb, itt nem említett kérdéses esetben egyéni egyeztetés szükséges!)

Amennyiben a Megrendelő bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik Táplálkozási tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás teljesítését megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díjának 50%-a visszafizetésére kerül, amennyiben az ajánlás még nem lett megküldve a Megrendelőnek; amennyiben az ajánlás már meg lett küldve Megrendelő részére, és utána derül ki a fentebb említett kizáró okok közül bármelyik, a Szolgáltatónak pénz visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül.
A szolgáltatás díja abban az esetben is visszafizetésre kerül, amennyiben a Szolgáltató az ajánlást nem küldi meg az Ügyfél részére határidőn belül.

11. Szerzői jog

 • A Weboldal tartalmát szerzői jog védi. A Weboldalon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a Web-bolt grafikai megjelenése és grafikai elemei, a Web-boltban megrendelhető Termékek és Szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések kizárólag a Web-boltból történő vásárlás céljára, a Termékek azonosítására és megjelölésére szolgálnak.
 • Minden egyéb, a fentiekben rögzített felhasználás a Szolgáltató, illetve a Termékek és Szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel azok más adatbázisokban történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.
 • A táplálkozási tanácsadás során Szolgáltató által elküldött kérdőív (a továbbiakban: Kérdőív), a Megrendelő számára elkészített étrendi ajánlás (a továbbiakban: Ajánlás) és az ehhez tartozó csatolmányok, információk a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.
  A Kérdőív, az Ajánlás és az ehhez tartozó csatolmányok, információk fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
  Ettől eltérő esetekben a Kérdőív, az Ajánlás és az ehhez tartozó csatolmányok, információk tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve ezek tartalmát felhasználva saját hasonló (táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni.
  Megrendelő jelen szerződés alapján titoktartási kötelezettség alatt áll, nem adhatja ki az Ajánlást, a Kérdőívet és az ehhez tartozó csatolmányokat, információkat harmadik félnek másolásra, továbbá nem adhatja át, nem oszthatja meg, nem terjesztheti, nem értékesítheti azokat.
  Amennyiben Szolgáltató mégis tudomást szerez szellemi terméke egészének vagy bármilyen részének illetéktelen felhasználásáról, bármi nemű megosztásáról, úgy Megrendelőt jelen szerződés, a szellemi termék árának, illetve a szolgáltatás megrontásának, közszemlére hozatalából okozott károknak okán, a Szolgáltató által meghatározott, 1.00.000 Forint, azaz egymillió Forint értékben felhasználási díj, azaz kötbér megfizetésére kötelezi. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egyszeri felhasználási díját!
 • Egyes ingyenes VIP szolgáltatásokhoz és  programokhoz való csatlakozás esetén a felek a jelen szerződés elfogadásakor (kipipálja a jelentkezési űrlapon) vállalják a email tájékoztatóban leírt feltételeket. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy ezen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és Megrendelő közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti "írásbeli megerősítés" követelményének.


12. Tagsági programhoz csatlakozás/vásárlás

 • A vásárló, későbbiekben -Ajánló- kiválasztja a számára legmegfelelőbb időtartalmú csomagot, amely jelen esetben 3, 6 illetve 12 hónapos időtartalmúak. A Tagok részére oldal tartalmaihoz való hozzáférés engedélyezése a pénzügyi teljesítés után kerül sor.
 • Fizetés módjai: 
 1. Átutalás, amelyre 3 munkanap áll rendelkezésre
 2. Online bankkártya
 3. SZÉP kártya

A hozzáférés engedélyezése után a Tagok részére oldalhoz, vásárlástól elállásra, lemondásra és pénz visszatérítésre nincs mód a szerző jogok védelme miatt. 

14 napos  pénzvisszafizetési és lemondási garancia abban az esetben érvényesíthető, ha a vásárló még nem regisztrált a Tagok részére oldalon vagy 24 órán belül él a pénzvisszafizetési garancia lehetőségével.

 • A Weboldal tartalmát szerzői jog védi. A Weboldalon vagy bármely oldalán szereplő információk, képek és egyéb anyagok, grafikai megjelenése és grafikai elemei, a Web-boltban megrendelhető Termékek és Szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések kizárólag a Web-boltból történő vásárlás céljára, a Termékek azonosítására és megjelölésére szolgálnak.
 • A Tagság nem hosszabbodik meg automatikusan, de bármikor meghosszabbítható.
 • Azok akik megszegik a Szerződési feltételek, azonnali hatállyal kitiltásra kerülnek. Kitiltáskor, pénz visszafizetésnek és jogorvoslatnak helye nincs.

13. Vegyes rendelkezések

 • A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti az ÁSZF, illetve a Megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait.
 • Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a Megrendelés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Azon körülmény, hogy a Szolgáltató egy vagy több alkalommal kifejezetten nem alkalmazza az ÁSZF valamely lényegi feltételét vagy eseti kikötését - ide nem értve a jogszabály által előírt és az ÁSZF által is rögzített kötelezettségeket -, nem eredményez jogról lemondást, így saját belátása szerint a későbbiekben adott feltétel vagy kikötés előírtakkal egyező betartását követelheti.
 • A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött Megrendelések, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseire irányadó jog a mindenkor hatályos magyar jog továbbá, különös tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései. A Szolgáltató által a Megrendeléssel összefüggésben kezelendő személyes adatok kezelésére az Infotv., valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) is alkalmazandó.
 • A Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Megrendelésekből, illetve a jelen ÁSZF-ből eredő, vagy azokkal kapcsolatos jogviták elbírálására a polgári per rendtartásról szóló, mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott járásbíróság, illetve törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
 • A Megrendelések magyar nyelvűek, a jelen ÁSZF kizárólag magyar nyelven készült.

14. TITOKTARTÁS

14.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁFF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.
14.2. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.
14.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

15. KERESKEDELMI ÉRTESÍTÉSEK
15.1. A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat a zsolnaizita.hu Kereskedelmi Értesítéseiről az alábbi módokon:
(i) a Saját fiókban a "Hírlevél beállítások" menüpont alatt;
(ii) a Kereskedelmi Értesítésben leiratkozási linkre kattintva;
(iii) vagy kapcsolatba lépve az Eladóval
15.2.A Vásárló/Felhasználó/Ügyfél Terméket helyezhet el Saját fiók alábbi részeibe:
"Kosár", az Eladó Kereskedelmi Értesítésben informálja a Vásárlót/Felhasználót az alábbiakról:
• A "Kosár" felületre helyezett Termékek árváltozásairól;
• a Kosárba helyezett Termékekhez hasonló Termékre vonatkozó ajánlatokról;
• A Termékek "Kosár"-ban létéről.
"Kedvencek", az Eladó tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót a Kereskedelmi Értesítésben az alábbiakról:
• A "Kedvencek" részbe helyezett Termékek árváltozásairól
• A "Kedvencekbe" helyezett Termékekhez hasonló Termékre vonatkozó ajánlatokról
15.3. Termékek vásárlása esetén a Szolgáltató, Kereskedelmi Értesítést küld a Vásárlónak/Felhasználónak az alábbiakról:
• A megvásárolt Termékekhez kapcsolódó, azokat jól kiegészítő hasznos ajánlatokról.
A Vásárló/Felhasználó bármikor leiratkozhat a 12. pontban említett Kereskedelmi Kommunikációról, az Eladótól kapott kereskedelmi üzenetben foglalt leiratkozási linkre kattintva, vagy az Eladóval közvetlen kapcsolatba lépve e célból.
Felhasználó/Vásárló adatait fentieken túl marketing-kutatásra és -közvélemény kutatásra is használjuk. A piacelemzés és a közvélemény kutatás során gyűjtött adatokat az Eladó hirdetési céllal nem használja. Részletes információ (különösen a közvélemény kutatások értékeléséről) a vonatkozó felmérésben, és a nyilvánosságra hozatal helyén található. A kutatásban rögzített válaszokat az Eladó nem küldi meg harmadik személynek, és nem is hozza őket nyilvánosságra. A marketing-, és piacelemzés céljával kezelt adatok kezelése ellen a Vásárló/Felhasználó költségek nélkül tiltakozhat a leiratkozás linkre kattintva, vagy az Eladóval kapcsolatba lépve.
15.4. A Kereskedelmi Értesítésekről történő leiratkozás nem jelenti a jelen Általános Felhasználási Feltételek elutasítását.

16. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
16.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:
https://www.zsolnaizita.hu/adatvedelmi-szabalyzat/


Webáruház, vásárlás, fizetés, szállítás menete

A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a "Kosárba rakom" gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár "Megtekintés" ikonjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, ezeket a mennyiségeket, még módunkban áll igény szerint módosítani, javítani is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a termékek összegét, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni azokat, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. A "Pénztárban" megtalálja a kosárba helyezett termékek szállítási költségét. 
A következő lépésekben válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot (előreutalás bankon keresztül, PayPal). Ezt követően, ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a "Rendelés véglegesítése" gombra.

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztári folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása minden hétköznapon 48 órán belül megtörténik. Munkaszüneti és ünnepnapokon a rendelések feldolgozása szünetel.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a "Rendelés véglegesítése" gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről, amely tartalmazza a díjbekérőt is. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot.

Fizetési módok:

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. 

Stripe: Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Stripe Payments Europe, Limited melynek engedélyszáma: IE513174 , címe:  The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland.

Banki előreutalásos fizetés lépései:

a) A vevő a Webáruházban összeállítja a megrendelését.

b) A Webáruház online felületén elhelyezett "Rendelés véglegesítése" gombra kattintva a vevő az "Előre utalás bankon keresztül" fizetési opciót választja.

c) Vevő emailes értesítést kap a rendelés sikerességéről. A kapott email mellékleteként küldött díjbekérő alapján kell vevőnek 3 napon belül átutalni a megadott bankszámlára a pontos összeget.

d) A termék postázására csak abban az esetben kerül sor, ha a teljes vételár jóváírásra került zsolnaizita.hu oldal bankszámláján. Fontos megjegyezni, hogy minden további bankköltséget a Vásárlónak kell állnia, kifizetnie, mert a díjbekérőn szereplő összeg csak a termékek vételárát és a szállításból eredő díjakat tartalmazza, banki költségeket nem. Így ezeket nem áll módunkban átvállalni.

Számla kiállításának és küldésének módja

Személyes és online tanácsadások, valamint a webáruházban történő vásárlások során a kifizetett összegről a Billingo.hu számlázó rendszeren keresztül e-mailban küld a Megrendelő részére.

Szállítás
A küldemények kézbesítése, szállítása a Posta házhoz vagy csomagpontra küldéssel, és futárszolgálattal történik. A termék szállítási idejét a visszaigazoló e-mail tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni az alábbi telefonszámon.
Szállítási mód: Magyar Posta,  Fox post,
Kiszállítási idő: 4-6 munkanapon belül.


Szállítási díjak: 

- Szolgáltatás megrendelése esetében ingyenes.

- 29.000 Ft értéktől való vásárlás esetében ingyenes.

- Ezeken kívül a Magyar Posta és a Foxpost aktuális árai forintban megadva a mérvadók, a csomagok feladásának esetében Magyarország területén belül. Magyarországon kívülre nem kézbesítünk csomagot.

A szállítástól való elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Ez alól egyes termékek (külföldről előrendelt) kivételt képeznek.

Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: "attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.".

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (lásd Elállási nyilatkozat ) köteles eljuttatni az alábbi címre: 8127 Aba, Kossuth L. u. 83

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Amennyiben a termék kiszállításra került és Ön mégsem szeretné megtartani a terméket úgy a terméket saját költségén kell visszajuttatni cégünkhöz.

Önt nem illeti meg az elállás joga a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékeink, továbbá a már megbontott termékeink esetén.

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Tekintettel arra, hogy társaságunk élelmiszereket is forgalmaz: élelmiszerekkel összefüggő szavatossági igényt a termék szavatossági idején túl érvényesíteni kizárt.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Zsolnai Zita e.v. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az "új" tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez az értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak a "Kapcsolat" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben (info@zsolnaizita.hu), vagy telefonon kerülhet sor (Telefon: +36706268889).

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.

ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS
16.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a román jog az irányadó.
16.2. A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.
16.3. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. Az egyszerűbb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a Budapesti Békéltető Testület megjelölése eljáró hatóságként.
A Fejér vármegyei Békéltető Testület elérhetőségei: https://fmkik.hu/kapcsolat 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu/.16.4


Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldalak Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módjának és feltételeinek változását, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. A módosított Általános Felhasználási Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló/Felhasználó tiltakozhat. 2024.06.14.