Elállási nyilatkozatELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA

(csak a szerződéstől/vásárlástól való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett: Zsolnai Zita

Cím: 8127 Aba, Kossuth Lajos u. 83

Email cím: info@zsolnaizita.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

......................................................................................................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ..................................................................

A fogyasztó(k) neve: ..........................................................................................

A fogyasztó(k) címe: .............................................................................................

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
..........................................................................................................................................................................................

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

..........................................................................................

Kelt: