Felelősségvállalási nyilatkozat

A szolgáltatások igénybevételének és a részvételnek egyik feltétele az alábbi nyilatkozat elolvasása az űrlap kitöltése. Kérjük olvasd át, majd töltsd ki és kattints a "Küldés" gombra

Alulírott, ............................................................ (továbbiakban: Megrendelő), felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Zsolnai Zita által biztosított szolgáltatást a saját felelősségemre veszem igénybe. Kijelentem továbbá:

a.  Nincsen olyan egészségügyi problémám, betegségem, mely a konzultáción, tanácsadáson való részvételemet korlátozná vagy akadályozná.

b. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy alkohol, gyógyszer, drog befolyása alatt nem állok, az egészségügyi, fizikai és mentális állapotom a konzultáción, tanácsadáson való részvételemet lehetővé teszi!

c. Hozzájárulok, hogy minden általam a Szolgáltató részére átengedett, a szolgáltatások közben rólam készült fotó vagy videó anyagot, illetve képmást a Szolgáltató a jogszabályi követelményeknek megfelelő módon és mértékben felhasználjon, illetve kezeljen, így különösen hozzájárulok a képmásom marketing célú, illetve biztonsági okokból történő archiválásához, rögzítéséhez és felhasználásához.

d. Tudomásul veszem, hogy a szolgáltatáson mindenki csak saját felelősségére vesz részt, a résztvevő vállalja az általa által okozott mindennemű anyagi, erkölcsi kárért, személyi sérülésért, balesetért a felelősséget, amit akár magának, akár harmadik személynek okoz. A Szolgáltató a szolgáltatás kapcsán keletkezett károkért, személyi sérülésekért felelősséggel nem tartozik.

e. A Szolgáltató mentesül továbbá a felelősség alól, ha a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a tevékenység körén kívül esik, illetve, ha az a károsult felróható magatartásából származott.

f. Tudomásul veszem, hogy a részemre készített személyes/emailban küldött tanácsadások, étrendek vagy résztvevőként előadáson, kurzuson az írában, pdf-ben, képi vagy hangrögzített anyagát 3 félnek nem adhatom át, ezekre titoktartás vonatkozik.

Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatót és a szerződésről szóló tájékoztatót elolvastam és megértettem, az azokban foglaltakat elfogadom, a hozzájárulásom önként és megfelelő tájékoztatást követően adtam.